Książka "Historia Górnego Śląska"

Efekt prawie dziesięciu lat pracy historyków z Polski, Niemiec i Czech.


Efekt prawie dziesięciu lat pracy historyków z Polski, Niemiec i Czech. Redakcji całej książki podjęli się: prof. Ryszard Kaczmarek, prof. Joachim Bahlcke i prof. Dan Gawrecki. Jesteśmy autorami opracowania graficznego oraz współwydawcą tej publikacji. Częściowo bierzemy również udział w dystrybucji.

Nasz wkład w to dzieło to kilka miesięcy pracy nad projektem, składem, korektą oraz nadzór nad drukiem. 

Książka cieszy się ogromnym powodzeniem na rynku. Głównym wydawcą i inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

wiecej


Comments (0)


Add a Comment

Allowed tags: <b><i><br>Add a new comment:


Latest Posts

Latest Comments