Portfolio >

Historia Górnego Śląska

Efekt prawie dziesięciu lat pracy historyków z Polski, Niemiec i Czech. Jesteśmy współwydawcą oraz autorami opracowania graficznego tego wydawnictwa. Częściowo bierzemy również udział w dystrybucji.

"Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu" to kompendium wiedzy o regionie spisane przez 35 autorów z trzech krajów, którego redakcji i koordynacji podjęli się: prof. Joachim Bahlcke z Uniwersytetu w Stuttgarcie, prof. Dan Gawrecki z uczelni w Opawie i Opolu oraz prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikacja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem czytelników, nie tylko z Górnego Śląska, że miesiąc po druku pierwszego nakładu, został zorganizowany jej dodruk.

Oto kilka recenzji:
Wspólne dzieło uczonych polskich, czeskich i niemieckich niewątpliwie warte jest wydania, gdyż w zasadniczym stopniu powiększa wiedzę czytelnika zarówno polskiego, jak czeskiego czy niemieckiego o dziejach Górnego Śląska, w sposób wolny od uprzedzeń politycznych, etnicznych czy wyznaniowych.
Prof. Marek Czapliński

Otrzymaliśmy do rąk ważną publikację, która nie tylko sumuje pewien stan wiedzy na temat przeszłości tego regionu, nie tylko wskazuje na jego znaczenie w historii Polski, Czech i Niemiec, wreszcie nie tylko pokazuje wielorakość kulturową, lecz także ukazuje nowe możliwości badawcze, jakie stoją przed historykami zajmującymi się przeszłością Górnego Śląska.
Prof. Idzi Panic

Przedłożony do oceny projekt wydawniczy ma doniosłe znaczenie tak pod względem naukowym – nigdy podobnej treści dzieło nie ukazało się drukiem, jak i politycznym – nie było dotąd precedensu połączenia w jednej publikacji polskiego, czeskiego i niemieckiego spojrzenia na Górny Śląsk.
Prof. Jan Harasimowicz

Nasz wkład w to dzieło to kilka miesięcy pracy nad projektem, składem, korektą oraz nadzór nad drukiem. Staraliśmy się, z czasami słabych jakościowo materiałów ilustracyjnych, stworzyć czytelną i estetyczną publikację. I udało się. Książka cieszy się ogromnym powodzeniem na rynku.

Głównym wydawcą i inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

Zakres prac: współwydawca, projekt graficzny, prepress, nadzór na drukiem, dystrybucja
Rok wydania: 2011
Format: 225 x 280 mm
Objęotść: 560 stron
Oprawa: twarda szyto-klejona
Nakład: 4000 szt.

Copyright © 2012 Frodo sp.j. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapa strony